تلفن:

+98 912 481 6535

آدرس:

قزوین
خیابان نوروزیان، ابتدای خیابان پاستور، ساختمان کسری

خدمات وبسایت
کانون تبلیغات و آگهی خانه تبلیغات سایه با تیمی باتجربه از خبرنگاران ،عکاسان و طراحان

با طراحی وبسایت های جدید و به روز و پشتیبانی و بارگذاری سایت های شرکت ها و ادارات

و دیگر فعالان اقتصادی موجب احیای این فاز بسیار کاربردی در حوزه بازاریابی و تجارت می نماید.

لذا با عقد قراردادهای شش ماهه یک ساله و چند ساله کلیه امورخدماتی وبسایت ها شامل تهیه گزارش

و رپورتاژهای تصویری و خبری ، تهیه عکس از واحدها و مکان های فعالیت ،خط تولید کالاها و محصولات ،

تهیه گزارش هرم مدیریت و پرسنل جان تازه ای در وبسایت ها به عنوان ویترین فروش خدمات در دنیای

تجارت الکترونیک می گشاید .

 

 

 

http://www.sayeh.net
http://www.sayeh.net
http://www.sayeh.net