تلفن:

+98 912 481 6535

آدرس:

قزوین
خیابان نوروزیان، ابتدای خیابان پاستور، ساختمان کسری

متن رپورتاژ

شرکت کاچیران

رپورتاژ شرکت شیشه قزوین

رپورتاژ شرکت کابل افق البرز

رپورتاژ شرکت آپادانا سرام

رپورتاژ شرکت ریز موج سیستم (می دیسک)

ایران شیر

رپورتاژ شرکت نفیس نخ